Κύριε Διευθυντά,

Οι μισοί Ελληνες περίμεναν με αγωνία να λειτουργήσει για να... σώσουν τους άλλους μισούς, από το κάπνισμα

Με τιμή Νεόκοπος