Ανακαλύφθηκαν τα αρχικά σκίτσα του «Μικρού πρίγκιπα» σε αποθήκη συλλέκτη στην Ελβετία ΣΕΛ. 44