Δύο σημαντικές διακρίσεις απέσπασε η Eurobank, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών που παρέχονται στους πελάτες της Eurobank και τη στήριξή της στην ελληνική κεφαλαιαγορά. Συγκεκριμένα αναδείχθηκε καλύτερη τράπεζα Υποθεματοφυλακής για την Ελλάδα το 2019 από το διεθνούς κύρους περιοδικό Global Finance και παράλληλα στον τομέα των Securities Services αναδείχθηκε από το Χρηματιστήριο Αθηνών «Νο 1 General Clearing Member in GCM Markets & Members Coverage» για το 2018. Σημειώνεται ότι η τράπεζα προσφέρει υπηρεσίες θεματοφυλακής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, υπηρεσίες εκκαθάρισης συναλλαγών και εξειδικευμένες υπηρεσίες διοικητικής διαχείρισης χαρτοφυλακίων πελατών, υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και εκδότριες εταιρείες του Χρηματιστήριου Αθηνών, διαχείριση ομολογιακών δανείων και υπηρεσίες μετοχολογίου.