Ο οργανισμός Special Olympics Hellas βράβευσε σε ειδική τελετή τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τον οποίο ανακήρυξε επίτιμο μέλος του, αναγνωρίζοντας την προσφορά του στην υλοποίηση και στη διάδοση των αρχών και του έργου του.