Συστήνεται το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με κοινή απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και την υπογράφουν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχωβίτης και ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθης Γιαννακίδης. Σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με το Ταμείο διευκολύνεται η πρόσβαση σε χρηματοδότηση των αγροτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, μέσω της παροχής εγγυήσεων. Για τη σύσταση του Ταμείου προβλέπεται χρηματοδοτική συνεισφορά από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων πόρων ύψους 80 εκατ. ευρώ.