Τις συνθήκες γύρω από τις όποιες επανέρχεται η πανεπιστημιακή κοινότητα της χωρας από σήμερα στα δια ζώσης μαθήματα συζήτησε η Σύγκλητος του πανεπιστημίου Αθηνών σε πρόσφατη  συνεδρίασή της.

Η Σύγκλητος θεωρεί ότι «η εκπαίδευση με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων είναι πλέον η μοναδική οδός, σύμφωνα και με το ισχύον νομικό πλαίσιο που διέπει την προπτυχιακή εκπαιδευτική διαδικασία. Για το λόγο αυτό επισημαίνει τα προβλήματα και τις δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν αμέσως, είτε από το Ίδρυμα είτε από την Πολιτεία, ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή προστασία της υγείας των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας και η απρόσκοπτη συνέχιση της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας».

Ως σημαντικότερα προβλήματα θεωρούνται τα εξής:
- Ο συνωστισμός και οι πιθανές συνέπειες που μπορεί να επιφέρει, ιδιαίτερα σε υποχρεωτικά μαθήματα με μεγάλο φοιτητικό ακροατήριο:
- Η έκθεση σε ενδεχόμενο κίνδυνο ατόμων (φοιτητών/ καθηγητών) που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
- Η υποστελέχωση του Ιδρύματος σε εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό.
- Οι ανάγκες για συνεχή καθαρισμό και απολύμανση των εκπαιδευτικών χώρων του Ιδρύματος.

Με στόχο τον περιορισμό των ως άνω κινδύνων, η Σύγκλητος προτείνει:

- Ολοκλήρωση του εμβολιασμού έναντι του SARS-CoV-2 στο σύνολο της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΕΚΠΑ με ιδιαίτερη έμφαση στους πρωτοετείς φοιτητές.

- Απαρέγκλιτη εφαρμογή των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, όπως η υποχρεωτική χρήση μάσκας, η πιστή τήρηση των προϋποθέσεων συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω της κατοχής των απαραίτητων ανά περίπτωση πιστοποιητικών/βεβαιώσεων, καθώς και η εφαρμογή επιμέρους μέτρων από κάθε ακαδημαϊκή μονάδα ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της (π.χ. δημιουργία περισσοτέρων τμημάτων ανά μάθημα όπου αυτό είναι εφικτό).

- Άμεση λειτουργία των τεσσάρων εμβολιαστικών κέντρων που το ΕΚΠΑ έχει ήδη από καιρού ζητήσει.

- Λήψη ειδικότερων μέτρων για το διδακτικό και λοιπό προσωπικό και τους φοιτητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως ανά περίπτωση μέριμνα για: α) ανάθεση διδακτικού έργου προς μικρές ομάδες φοιτητών όταν και όπου είναι αυτό εφικτό, β) ανάθεση του διδακτικού έργου που απευθύνεται σε μεγάλα ακροατήρια σε διδακτικό προσωπικό, που δεν ανήκει σε ευπαθείς ομάδες, γ) παροχή υποστήριξης στις εργασίες που συνεπάγονται επαφή με μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες, δ) παρεμβάσεις στους χώρους διδασκαλίας, οι οποίες περιορίζουν τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών plexiglass) και ε) ανάπτυξη μεθόδων για την εξατομικευμένη υποστήριξη φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

- Αναζήτηση πρόσθετων κονδυλίων και πόρων για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία, όπως δαπάνες καθαριότητας ή απολύμανσης των χώρων του Ιδρύματος στους οποίους διεξάγεται η εκπαιδευτική, ερευνητική και διοικητική λειτουργία, πρόσληψη έκτακτου διδακτικού και λοιπού προσωπικού για την εφαρμογή των ανά περίπτωση αναγκαίων μέτρων.

Η Σύγκλητος, τέλος, δηλώνει με έμφαση ότι την κρίσιμη αυτή στιγμή της επανόδου στην κανονικότητα, υπό συνθήκες που ακόμη δεν είναι κανονικές, εκτός από την ακαδημαϊκή υπευθυνότητα που σε κάθε περίπτωση χαρακτηρίζει τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του, απαιτείται και πλήρης σύμπνοια των μελών της, καθώς και συντονισμένη δράση εκ μέρους όλων των παραγόντων της ακαδημαϊκής ζωής – εκάστου αναλόγως προς το μέρος της ευθύνης που του αντιστοιχεί, προκειμένου να εξασφαλισθεί η όσο το δυνατό ασφαλέστερη λειτουργία του Ιδρύματος σε συνθήκες διά ζώσης εκπαίδευσης.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από