Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπέγραψαν ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου και ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Enterprise Greece Ηλίας Αθανασίου με στόχο την ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών αλλά και την υποστήριξη των επενδυτικών ευκαιριών ώστε να αναδειχθεί η Ελλάδα ως  ελκυστικός επενδυτικός προορισμός για τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα. Η συνεργασία της Τράπεζας Πειραιώς θα εστιάσει μεταξυ αλλων στη χρηματοδότηση εξαγωγικών επιχειρήσεων με Trade Finance Solutions και στοχευμένα προϊόντα, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην ελληνική αγορά, σε καίριους τομείς του επιχειρείν (ενέργεια, υποδομές, μεταποίηση) με πολλαπλά οφέλη για την ελληνική οικονομία.