Διακόπηκε τον μήνα Ιούνιο η δίμηνη ανοδική πορεία του δείκτη του οικονομικού κλίματος του ΙΟΒΕ. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η υποχώρηση αποδίδεται στην πτώση των λιανικών πωλήσεων και στη μείωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, λόγω των αυξημένων φορολογικών υποχρεώσεων.  
Οπως αναφέρει το Ιδρυμα στο Λιανικό Εμπόριο, η πτώση συσχετίζεται με την ήπια υποχώρηση της κατανάλωσης των νοικοκυριών ως αποτέλεσμα των πιέσεων στο διαθέσιμο εισόδημά τους από τα νέα μέτρα άμεσης και έμμεσης φορολογίας.