Στην ανάλυση της απασχόλησης και της ανεργίας στην Ελλάδα για το 2017 αλλά και τις εξελίξεις του πρώτου τριμήνου του έτους προχωρά η ICAP με έρευνά της, την οποία και δημοσιεύουν «ΤΑ ΝΕΑ».
Οπως αναφέρουν οι ερευνητές της εταιρείας, «ύστερα από μια μακρά περίοδο ύφεσης, η ελληνική οικονομία εμφάνισε ενδείξεις ασθενούς ανάκαμψης το 2017, καταγράφοντας χαμηλούς, αλλά θετικούς ρυθμούς μεταβολής». Σύμφωνα με την ICAP, «η σημαντική συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά την πρόσφατη οικονομική κρίση έπληξε με σφοδρότητα την αγορά εργασίας. Ωστόσο, από το 2014 και μετά, σημειώνονται τάσεις ανάκαμψης της απασχόλησης και περιορισμού της ανεργίας, με αργούς όμως ρυθμούς».
Στην ανάλυση που ακολουθεί, επιχειρείται να δοθεί μια σαφής εικόνα των εξελίξεων και τάσεων σχετικά με την απασχόληση.

Απασχόληση
Εξελίξεις το 2017. Η τάση ανάκαμψης της απασχόλησης που αρχικά εμφανίστηκε το 2014 συνεχίστηκε και την επόμενη τριετία. Οπως φαίνεται από τα στοιχεία των τριμηνιαίων Ερευνών Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή), η ανάκαμψη της απασχόλησης επικράτησε και το 2017. Ειδικότερα, κατά το δ" τρίμηνο του 2017 η απασχόληση κατέγραψε αύξηση 2,4% σε ετήσια βάση (σύγκριση με το δ" τρίμηνο του 2016), ενώ σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 2,3% (λόγω και της εποχικότητας στην απασχόληση, π.χ. στον τουρισμό). Ο αριθμός των απασχολουμένων στα τέλη του 2017 ανήλθε σε 3.736,3 χιλ. άτομα. Τη θετική αυτή εξέλιξη επιβεβαιώνει η αύξηση κατά 2,1% του μέσου αριθμού των απασχολουμένων το 2017/2016, ρυθμός που ήταν ελαφρώς υψηλότερος σε σχέση με το προηγούμενο έτος (1,7%).
Εξελίξεις το α" τρίμηνο του 2018. Η θετική εικόνα που καταγράφηκε την περίοδο 2014-2017 συνεχίζεται και το τρέχον έτος. Βάσει των στοιχείων της τελευταίας έρευνας εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ για το α" τρίμηνο του 2018, προκύπτουν τα εξής:
* Η απασχόληση στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 1,8% συγκριτικά με το α" τρίμηνο του 2017. Ο αριθμός των απασχολουμένων διαμορφώθηκε σε 3.723,8 χιλ. άτομα, προκύπτει δηλαδή προσθήκη 64,5 χιλ. νέων θέσεων εργασίας (συγκριτικά με το α" τρίμηνο του 2017).
* Οι πρόσφατες αλλαγές είχαν ως αποτέλεσμα την περαιτέρω βελτίωση του λόγου «άνεργοι / απασχολούμενοι», με τον δείκτη να περιορίζεται πλέον σε 26,9% (από 30,5% το α" τρίμηνο του 2017).
* Το ποσοστό των μισθωτών εκτιμάται σε 65,6% των συνολικά απασχολουμένων, με τον δείκτη αυτόν να παραμένει σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα από τον μέσο όρο της ΕΕ, όπου οι μισθωτοί αντιστοιχούν σε περίπου 84% του συνόλου απασχολουμένων.

Ανεργία
Εξελίξεις το 2017. Οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας παρέμειναν θετικές και το 2017, με τον αριθμό των ανέργων να βαίνει μειούμενος την τελευταία τετραετία, σύμφωνα με τη μελέτη της ICAP.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το δ" τρίμηνο του 2017 ο αριθμός των ανέργων περιορίστηκε και πάλι, σε 1.006,8 χιλ. άτομα, μειωμένος κατά 10,4% σε ετήσια βάση. Συγκριτικά με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο του 2017 (γ"), ήταν αυξημένος κατά 3,8%, γεγονός που απορρέει από την εποχικότητα στην αγορά εργασίας.
Το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε σε 21,2% στο δ" τρίμηνο του 2017, από 23,6% στα τέλη του 2016.
Το μέσο ετήσιο ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε 21,5% το 2017 (από 23,5% το 2016), γεγονός θετικό, εφόσον η ανεργία συνεχίζει να υποχωρεί για τέταρτο κατά σειρά έτος.
Εξελίξεις το α" τρίμηνο του 2018. Το α" τρίμηνο του 2018 το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε σε 21,2%, έναντι αντίστοιχου 23,3% το α" τρίμηνο του 2017 (διάγραμμα 6).
Την ίδια περίοδο, ο αριθμός των καταγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 1.001,2 χιλ. άτομα, μειωμένος κατά 10,2% σε ετήσια βάση.