Το γάντι… σηκώνει η Τράπεζα Πειραιώς με αφορμή τις πρόσφατες δικαστικές ενέργειες της Γ. Αποστολόπουλος Εταιρεία Συμμετοχών ΑΕ, βασικού μετόχου του Ιατρικού Αθηνών, εις βάρος της τράπεζας αλλά και εταιρειών του ομίλου MIG για την πώληση της θυγατρικής του εταιρείας Υγεία ΑΕ.
Η Πειραιώς κάνει γνωστό ότι μελετά τις νομικές ενέργειές της για την προάσπιση των επιχειρηματικών δικαιωμάτων, της καλής φήμης και του συμφέροντος των μετόχων. Τονίζει επίσης ότι η MIG είναι ανεξάρτητη εταιρεία και σε αυτή δεν παρεμβαίνει η τράπεζα και επιπλέον αφήνει και το… καρφί εις βάρος της Γ. Αποστολόπουλος λέγοντας: «Οι ανυπόστατες αιτιάσεις και τα σενάρια συνωμοσίας που περιλαμβάνουν τα δικόγραφα δεν συντελούν στη διαμόρφωση εικόνας σοβαρού επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, ιδίως όταν δεν συνδοεύονται από υψηλότερη δεσμευτική προσφορά με πιστοποίηση ύπαρξης των αναγκαίων κεφαλαίων».