Με τα μαθήματα της Οικοδομικής, των Ψηφιακών Συστημάτων, των Στοιχείων Ψύξης – Κλιματισμού και των Αρχών Επεξεργασίας Τροφίμων και Ποτών ολοκληρώνονται σήμερα οι Πανελλήνιες εξετάσεις και για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ.

Δείτε τα θέματα στην Οικοδομική

Δείτε τα θέματα στα Ψηφιακά Συστήματα

Δείτε τα θέματα στα Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού

Δείτε τα θέματα στις Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων και ποτών