Με πέντε μαθήματα συνεχίζονται την Τετάρτη οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ .

Οι υποψήφιοι διαγωνίζονται ανάλογα με την κατεύθυνση, στα μαθήματα Μηχανές Πλοίου ΙΙ, Προγραμματισμός Υπολογιστών, Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων, Τεχνολογία Υλικών και Δενδροκομία.

Την Πέμπτη, ολοκληρώνονται οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ με τέσσερα μαθήματα.

Δείτε τα θέματα «Μηχανές Πλοίου ΙΙ

Δείτε τα θέματα «Προγραμματισμός Υπολογιστών»

Δείτε τα θέματα «Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων»

Δείτε τα θέματα «Τεχνολογία Υλικών»

Δείτε τα θέματα «Δενδροκομία»