Η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί ένα από τα «ισχυρά χαρτιά» του πρωτογενούς τομέα παραγωγής της χώρας, καθώς διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας: προσελκύει επενδύσεις, δημιουργεί θέσεις εργασίας, εξάγει.
Οσον αφορά την προσέλκυση επενδυτών, το ενδιαφέρον έχει αποδειχθεί από το 2014 ενώ εντός του 2018 αναμένεται να ολοκληρωθεί και άλλη μια στρατηγικής σημασίας συμφωνία για ολόκληρο τον κλάδο. Οσον αφορά τις θέσεις εργασίας, ο κλάδος έχει ισχυρή παρουσία σε δέκα από τις δεκατρείς περιφερειακές ενότητες της χώρας απασχολώντας άμεσα και έμμεσα περίπου 12.000 άτομα.
Η ανταγωνιστικότητα του κλάδου στηρίζεται κυρίως στην εξωστρέφειά του. Το 2017 οι όγκος των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 10,5% αγγίζοντας τους 91.185 τόνους αξίας 444,5 εκατομμυρίων ευρώ, συμβάλλοντας θετικά στο εμπορικό ισοζύγιο και στο ΑΕΠ της χώρας. Το 70% των συνολικών εξαγωγών αλιευτικών προϊόντων της χώρας προέρχεται από τα ψάρια μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας. Μακράν η μεγαλύτερη αγορά του κλάδου παραμένει η ΕΕ στην οποία διοχετεύεται το 92% των εξαγωγών. Οσον αφορά τον ανταγωνισμό, η Τουρκία με διαρκώς αυξανόμενη παραγωγή και επιθετική εμπορική πολιτική παραμένει ο κύριος ανταγωνιστής της Ελλάδας, γεγονός που κάνει επιτακτική ανάγκη την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου.
Για τον λόγο αυτόν ιδρύθηκε η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ), δηλαδή ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός φορέας στον οποίο συμμετέχουν 21 έλληνες παραγωγοί που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 80% του όγκου και της αξίας των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας. Η ΕΛΟΠΥ ιδρύθηκε με στόχο να αντιμετωπιστεί ο ανταγωνισμός από τις τρίτες χώρες και να αξιοποιηθεί η δυναμική που υπάρχει λόγω της διαρκώς αυξανόμενης ζήτησης προϊόντων υδατοκαλλιέργειας. Πρακτικά κύριοι στόχοι της ΕΛΟΠΥ είναι η προώθηση των μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για την αύξηση της παραγωγής τουλάχιστον 4% ετησίως και προπαντός η υλοποίηση συλλογικών δράσεων προώθησης βασιζόμενων στη νέα συλλογική ταυτότητα των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας των μελών της ΕΛΟΠΥ, που προβάλλεται με το σήμα «FishfromGreece» / «Ελληνικό Ψάρι».
Η ιχθυοκαλλιέργεια έχει αναγνωριστεί ως ένας πολλά υποσχόμενος κλάδος της χώρας επιδεικνύοντας πολλές πρωτιές στην 30χρονη πορεία του. Επειτα από μια δύσκολη πενταετία, ο κλάδος παραμένει ανταγωνιστικός ενώ η αναγνώριση της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων σε συνδυασμό με τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτησή τους δίνουν σαφές μήνυμα για περαιτέρω ανάπτυξη. Για να κερδίσουμε όμως το στοίχημα της ανάπτυξης η Πολιτεία πρέπει να προωθήσει δύο στρατηγικές προτεραιότητες. Πρώτον, να επισπεύσει την ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού με την εμπρόθεσμη ίδρυση όλων των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών και να ενεργοποιήσει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας, ιδίως τα μέτρα που αφορούν τις Οργανώσεις Παραγωγών και τα Σχέδια Παραγωγής & Εμπορίας. Τόσο τα ανωτέρω όσο και άλλα θέματα του κλάδου θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε αναλυτικότερα στο Συνέδριο Υδατοκαλλιέργειας 2018 που θα διεξαχθεί στο Domotel Kastri Αθήνα στις 22-23 Ιουνίου.
* Ο Δημήτρης Βαλαχής είναι πρόεδρος της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ).