Το 2017 συμμετείχαν στις «Ημέρες Θάλασσας 2018» 62 φορείς ενώ 32.000 επισκέπτες πήραν μέρος στις συνολικά 60 δράσεις. Φέτος, η συμμετοχή των φορέων και των συλλόγων όπως και η προσέλευση ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο. Από την 1η έως τις 10 Ιουνίου στην πόλη του Πειραιά 73 δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς πραγματοποίησαν 92 εκδηλώσεις, οι οποίες προσείλκυσαν περισσότερα από 70.000 άτομα. Μάλιστα, μεγάλη ήταν η ανταπόκριση των πολιτών στις δωρεάν ξεναγήσεις στην τριήρη «Ολυμπιάς» του Πολεμικού Ναυτικού, την οποία επισκέφθηκαν 4.270 άτομα. «Οι «Ημέρες Θάλασσας» έχουν επίκεντρο την αδιάρρηκτη σχέση του Πειραιά με τη θάλασσα. Επιδίωξή μας είναι να προβάλλουμε τον πολιτισμό και την ιστορία της πόλης», σημειώνει ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης.