Στα 22 εκατ. ευρώ ανήλθε η βελτιωμένη οικονομική προσφορά που υπέβαλε στο ΤΑΙΠΕΔ, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Εταιρείας Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Α.Ε. (ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.).

Σύμφωνα με το Ταμείο, το ποσό αυτό είναι εντός των ορίων αποτίμησης των δύο ανεξάρτητων αποτιμητών.

Σημειώνεται ότι ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, ενήργησαν η Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος και η Kantor, ως νομικοί σύμβουλοι οι δικηγορικές εταιρείες Μ&Π Μπερνίτσα και Sheppard Mullin και ως τεχνικοί σύμβουλοι για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ, η Louis Berger.