Αγαπητέ κύριε Διευθυντά,
Σε σχέση με τα δημοσιεύματα των «ΝΕΩΝ» («Στίγμα» 12/6 και 13/6), από τον κ. Γιώργο Παπαχρήστο, τα οποία βασίζονται σε ανακριβείς πληροφορίες για τη ΜΟΔ, θέλουμε να διευκρινίσουμε τα εξής για την αποκατάσταση της αλήθειας:
1) Ο κ. Παπαχρήστος αναρωτιέται «πώς είναι δυνατό η διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή προϊσταμένων δημοσίων υπηρεσιών να μην διεξάγεται από μία δημόσια υπηρεσία με εμπειρία; αξιοπιστία και εγκυρότητα στο αντικείμενο (π. χ. το ΑΣΕΠ) και να ανατίθεται σε μια ιδιωτική εταιρεία;». Στην πραγματικότητα κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Συγκεκριμένα:
n Την ευθύνη για την υλοποίηση της συνολικής διαδικασίας επιλογής προϊσταμένων ΕΣΠΑ έχει ειδική επιτροπή στην οποία προεδρεύει ο αντιπρόεδρος του ΑΣΕΠ, με μέλη εκπρόσωπο του επιστημονικού συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τον γενικό γραμματέα ΕΣΠΑ του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης και τον πρόεδρο της ΜΟΔ (ΥΑ 133426/ΕΥΘΥ972/5.12.2017). Η ΜΟΔ (η οποία είναι ΑΕ του Ελληνικού Δημοσίου) έχει αναλάβει την τεχνική υποστήριξη της διαδικασίας (π.χ. την υλικοτεχνική οργάνωση των εξετάσεων και των συνεντεύξεων).
2) Ο κ. Παπαχρήστος θεωρεί ότι έχει ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία η διασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων και αναρωτιέται πώς είναι δυνατό να συμβαίνει αυτό. Στην πραγματικότητα, όμως, κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Συγκεκριμένα:
n Την ευθύνη για την επιστημονικά έγκυρη και αδιάβλητη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων έχει ειδική επιτροπή, στην οποία προεδρεύει εκπρόσωπος του ΑΣΕΠ και συμμετέχουν δύο πανεπιστημιακοί. Μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας η ΜΟΔ αναθέτει σε εξειδικευμένη εταιρεία μόνο την τεχνική υποστήριξη των εξετάσεων, όπως π. χ. την προετοιμασία των εξεταστικών κέντρων, την εξασφάλιση του αναγκαίου εξοπλισμού, την προμήθεια της γραφικής ύλης (κόλλες, στιλό), την εκτύπωση ειδικού απαντητικού φύλλου και την παροχή οπτικού αναγνώστη μέσω του οποίου θα βαθμολογηθούν τα γραπτά κ.λπ.
3) Ο κ. Παπαχρήστος υπαινίσσεται αδιαφανείς διαδικασίες κατά την ανάθεση του παραπάνω έργου. Στην πραγματικότητα:
n Η ανάθεση έγινε με ανοιχτό, μειοδοτικό διαγωνισμό μέσω του κρατικού, ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, όπως προβλέπει ο νόμος περί δημοσίων συμβάσεων (ν. 4412/2016). Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι η ΜΟΔ επέλεξε για λόγους διαφάνειας να προκηρύξει το έργο μέσω ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, παρότι λόγω του ύψους του προϋπολογισμού αυτό δεν απαιτούνταν.
4) Ο κ. Παπαχρήστος καταγγέλλει ότι η ανάδοχος εταιρεία δεν διαθέτει εμπειρία στη διεξαγωγή ανάλογων διαδικασιών. Στην πραγματικότητα κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Συγκεκριμένα:
n Απαράβατος όρος του ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού ήταν η ανάδοχος εταιρεία να έχει την απαιτούμενη εμπειρία και να έχει εκτελέσει παρόμοια έργα στο παρελθόν. Η εν λόγω εταιρεία έχει αναλάβει την τελευταία τριετία τη μηχανοργάνωση εξετάσεων για λογαριασμό του Υπ. Παιδείας και του οργανισμού PALSO (πιστοποίηση ξένων γλωσσών). Επίσης από το 1989 ο όμιλος στον οποίο ανήκει η εν λόγω εταιρεία έχει αναλάβει την τεχνική υποστήριξη σειράς γραπτών εξετάσεων για φορείς όπως το ΑΣΕΠ, το Υπ. Παιδείας, η ΜΟΔ, οι εξετάσεις Pearson, το βρετανικό πανεπιστήμιο University of Central Lancashire κ.α. Σήμερα, πλέον, ο όμιλος αυτός δραστηριοποιείται στο συγκεκριμένο πεδίο μέσω της εν λόγω εταιρείας.
5) Τέλος, ο κ. Παπαχρήστος διατείνεται ότι «η μειοδότρια εταιρεία δραστηριοποιείται σε επιχειρηματικό κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά και ο Πρόεδρος της ΜΟΔ (είχε φροντιστήρια ξένων γλωσσών; με ενημέρωσαν)». Στην πραγματικότητα ούτε αυτό ισχύει. Συγκεκριμένα:
n Ο πρόεδρος της ΜΟΔ ουδέποτε είχε φροντιστήρια ξένων γλωσσών, ούτε έχει ποτέ εργαστεί στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση. Επίσης ουδέποτε έχει συνεργαστεί με τη μειοδότρια εταιρεία ή με τον όμιλο εταιρειών στον οποίο αυτή ανήκει. Επιπλέον όμως η επιλογή της μειοδότριας εταιρείας έγινε μέσω ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, επομένως δεν υπήρχε καμία δυνατότητα παρέμβασης από οποιονδήποτε.
Οπως είναι λοιπόν προφανές, όλα τα στοιχεία που επικαλείται ο κ. Παπαχρήστος στα δημοσιεύματά του ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα και σίγουρα δεν δικαιολογούν τον ισχυρισμό του ότι προέβη σε οποιαδήποτε «αποκάλυψη» ενός δήθεν σκανδάλου. Στην πραγματικότητα απλώς προκάλεσε την παραπληροφόρηση της κοινής γνώμης. Ως εκ τούτου για την αποκατάσταση της ορθής και έγκυρης ενημέρωσης θεωρούμε επιβεβλημένη τη δημοσίευση ολόκληρης της παρούσας επιστολής στην ίδια σελίδα και θέση με το αρχικό άρθρο, επιφυλασσόμενοι για τυχόν λοιπές ενέργειές μας. Ενδεχομένως, μάλιστα, στο μέλλον να ήταν καλύτερη πρακτική η διασταύρωση των πληροφοριών πριν τη δημοσίευση προκειμένου να μη δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις.
Με εκτίμηση,
Π. Πάντος
Πρόεδρος ΜΟΔ Α.Ε.

Τι απαντά ο Γιώργος Χρ. Παπαχρήστος

Προφανώς δεν υπάρχει καμία διάθεση αντιδικίας με τον κύριο Πάντο. Και μπορώ επίσης να αναγνωρίσω ότι έπεσα θύμα λανθασμένης πληροφορησης σε ό,τι αφορά τον πρότερο επαγγελματικό του προσανατολισμό. Αλλά θα ήταν προτιμότερο να ενημερώσει για όλα αυτά που διατείνεται ως “καλώς καμωμένα” στην υπόθεση τον προϊστάμενο υπουργό του κύριο Δραγασάκη. Ωστε με τη σειρά του να απαντήσει σε οκτώ βουλευτές της ΔΗΣΥ που του κατέθεσαν επίκαιρη σχετική ερώτηση, με τα ακόλουθα ερωτήματα:
1Με ποιες νόμιμες διαδικασίες προχώρησε ο Πρόεδρος της ΜΟΔ Α.Ε. στην ανάθεση σε μια ιδιωτική εταιρεία εμπορίας ξενόγλωσσων βιβλίων το γραπτό διαγωνισμό για την επιλογή των Προϊσταμένων των συγκεκριμένων υπηρεσιών;
2Υπήρξε απόφαση του Δ.Σ. της ΜΟΔ Α.Ε. ή απόφαση άλλου οργάνου της Μονάδας για την ανάθεση του έργου στη συγκεκριμένη εταιρεία; Η απόφαση αυτή ήταν ομόφωνη ή κατά πλειοψηφία και σε ποια αξιολογικά κριτήρια βασίστηκε; Συγκροτήθηκε Επιτροπή Αξιολόγησης; Και ποιο ήταν το Πρακτικό της Επιτροπής; Εγινε ηλεκτρονική ανάρτηση του πορίσματος ή άλλων σχετικών εγγράφων ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι αλλά κυρίως οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν;
3Σύμφωνα με τη Δημόσια Εσωτερική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΞΥΖ46ΨΧΨΤ- ΦΔΦ – Α.Π.810/28.02.2018) που δημοσίευσε η ΜΟΔ Α.Ε. την ευθύνη για τη διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης θα είχε η τριμελής Επιτροπή Γραπτών Εξετάσεων (Ε.Γ.Ε.). Ποιος ο ρόλος της Επιτροπής αυτής; Γιατί αποφασίσθηκε το έργο του γραπτού διαγωνισμού να ανατεθεί τελικά στη συγκεκριμένη ιδιωτική εταιρεία;
4Πώς είναι δυνατόν η διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή των προϊσταμένων δημοσίων υπη ρεσιών, η λειτουργία των οποίων έχει καταλυτικό ρόλο στην αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, να μην διεξάγεται από μια δημόσια υπηρεσία με εμπειρία, αξιοπιστία και εγκυρότητα στο αντικείμενο (π.χ. ΑΣΕΠ);
5Υπήρξαν και άλλες εταιρείας που κατέθεσαν τις προσφορές τους; Με ποια κριτήρια κρίθηκε ως καταλληλότερη η συγκεκριμένη εταιρεία για να αναλάβει το έργο;
6Πώς εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον με την παραπάνω απόφαση και διαδικασία; Με αυτόν τον τρόπο υπηρετείται η έννοια της αξιοκρατίας που τόσο δυναμικά προβάλλει η Κυβέρνησή σας;
Πρόκειται για τους βουλευτές: Χαρά Κεφαλίδου, Γιώργο Αρβανιτίδη, Λεωνίδα Γρηγοράκο, Γεώργιο – Δημήτριο Καρρά, Γιάννη Κουτσούκο, Γιάννη Μανιάτη, Μιχάλη Τζελέπη και Εύη Χριστοφιλοπούλου.