Στην υπογραφή της σύμβασης σύμπραξης για το έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου προχώρησαν το υπουργείο Ανάπτυξης και η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η συνολική επένδυση είναι ύψους 168 εκατ. ευρώ και ανάδοχος του έργου είναι η Τέρνα Ενεργειακή. Η σύμπραξη προβλέπει την κατασκευή και λειτουργία  τριών Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων, τριών Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων, δυο σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων.  Η ετήσια δυναμικότητα της Μονάδας ανέρχεται σε 200.000 τόνους. Η κατασκευή του έργου προβλέπεται να διαρκέσει 24 μήνες και η λειτουργία του 27 χρόνια. Υπολογίζεται ότι στην διάρκεια της κατασκευής θα δημιουργηθούν 600 θέσεις εργασίας ενώ κατά την περίοδο λειτουργίας 200 μόνιμες θέσεις εργασίας.