«Είναι πολύ δύσκολο να προβλέψουμε ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη για την ελληνική οικονομία χωρίς την ύπαρξη πιστωτικής επέκτασης». Αυτό ανέφερε  χθες στην διάρκεια της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης με τους Κλάους Ρέγκλινγκ και Γιώργο Χουλιαράκη στο Συνέδριο του Economist ο Παύλος Μυλωνάς, διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, προσθέτοντας ότι είναι απίθανο να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς πιστοδοτική δραστηριότητα. Μάλιστα επεσήμανε ότι όσον αφορά τις προοπτικές για το 2018 και μετά, η πιστωτική επέκταση πιθανότατα να επιταχυνθεί λόγω της αναμενόμενης επιστροφής του διαθέσιμου εισοδήματος σε θετικό έδαφος κατά τη διάρκεια του 2018,της περαιτέρω ενίσχυσης των επενδύσεων σε πάγια, καθώς οι επιχειρηματίες ανακτούν την εμπιστοσύνη τους και της σταθεροποίησης των τιμών των ακινήτων, της βασικής μορφής εμπράγματης εξασφάλισης στην Ελλάδα.
Τόνισε επίσης ότι «η επιτυχία στη στρατηγική μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στις τράπεζες εξαρτάται από πολλούς παράγοντες με σημαντικότερους την ταχύτερη έκδοση δικαστικών αποφάσεων ώστε να ενισχυθεί το στοιχείο της «τιμωρίας» που προβλέπει το σχετικό σκέλος της στρατηγικής (τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις) αλλά και τη σταθεροποίηση των τιμών των ακινήτων ώστε να περιορισθεί η αβεβαιότητα ως προς τις αξίες των προσφερόμενων εξασφαλίσεων, διευκολύνοντας την πώληση των δανείων, καθώς και τους φιλικούς διακανονισμούς.