Στην επίσπευση της πώλησης δανείων τα οποία διαθέτουν στο επιχειρηματικό τους χαρτοφυλάκιο προχωρούν το επόμενο διάστημα οι τράπεζες. Αυτό προκύπτει από την έκθεση επιχειρηματικών στόχων για τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος.
Συγκεκριμένα, στόχος των τραπεζών είναι να προχωρήσουν επιπλέον πωλήσεις κόκκινων δανείων ύψους 4,7 δισ. ευρώ, αγγίζοντας τα 11,6 δισ. ευρώ συνολικές πωλήσεις για την περίοδο Ιουνίου 2017 – Δεκεμβρίου 2019. Μάλιστα, μέρος των επιπλέον πωλήσεων (περίπου 1,4 δισ. ευρώ) έχει ήδη πραγματοποιηθεί κατά το 3ο τρίμηνο του 2017 μέσω τιτλοποίησης και μεταφοράς.
Παράλληλα οι τράπεζες σχεδιάζουν να προχωρήσουν και σε αύξηση των ποσών των δανείων που θα διαγράψουν, τα οποία υπολογίζονται σε περίπου 1,2 δισ. ευρώ και θα προέρχονται κυρίως από το χαρτοφυλάκιο λιανικής.

ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ 2,1%. Σύμφωνα με στοιχεία του περασμένου Μαρτίου 2018, το ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε κατά 2,1% συγκριτικά με το τέλος του Δεκεμβρίου του 2017, αγγίζοντας τα 92,4 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 48,5% των συνολικών ανοιγμάτων, ενώ η μείωσή τους οφείλεται κυρίως στις διαγραφές που άγγιξαν τα 1,7 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, στο μέλλον αναμένονται καλύτερες επιδόσεις, καθώς οι τράπεζες έχουν ήδη ανακοινώσει περαιτέρω πωλήσεις κόκκινων δανείων. Πάντως, καλύτερες επιδόσεις παρατηρούνται στο καταναλωτικό χαρτοφυλάκιο και στο χαρτοφυλάκιο ελεύθερων επαγγελματιών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, όπου η μείωση το πρώτο τρίμηνο του έτους άγγιξε τo 5,1% και το 6,6% αντίστοιχα, ενώ οι επιδόσεις στο στεγαστικό χαρτοφυλάκιο ήταν πάλι χαμηλές με μείωση μόλις 0,3%. Αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων που τελεί σε καθεστώς αίτησης για υπαγωγή σε νομική προστασία, όπου όμως παρατηρείται μια σταδιακή μείωση στο 13,7% από 14,4% τον Μάρτιο του 2017.