Οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων στους οποίους έχουν επιβληθεί πρόστιμα κατεδάφισης και δεν επιθυμούν να τα τακτοποιήσουν μπορούν με την καταβολή 500 ευρώ να προχωρήσουν οικειοθελώς στην κατεδάφισή τους γλιτώνοντας τα πρόστιμα. Οπως έγινε γνωστό, στη ρύθμιση που ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 μπαίνουν και αυθαίρετα που ανεγέρθηκαν μετά τις 28 Ιουλίου 2011. Διευκρινίζεται ότι η οικειοθελής κατεδάφιση πρέπει να γίνει 30 μέρες μετά την επίδοση της έκθεσης από την Πολεοδομία. Επιπλέον, εάν το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους ιδιοκτήτες και έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία μέχρι τις 28/7/2011, για τον υπολογισμό των πολεοδομικών μεγεθών που αναλογούν σε κάθε συνιδιοκτήτη δεν λαμβάνονται υπόψη οι αυθαίρετες κατασκευές που έχουν εκτελεστεί σε άλλη οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία.