Λόγω έλλειψης εννόμου συμφέροντος απέρριψε το Συμβούλιο της Επικρατείας τις προσφυγές που είχαν καταθέσει τόσο ο Δήμος Φιλοθέης –Ψυχικού όσο και 41 κάτοικοι της περιοχής για τις νέες (2017) αντικειμενικές αξίες των ακινήτων του εν λόγω Δήμου.

Οι προσφεύγοντες δεν απέδειξαν, μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, το έννομο συμφέρον τους και ο Δήμος δεν μπορεί επικαλούμενος απλά τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων να κατοχυρώνει το έννομο συμφέρον του για τις αντικειμενικές αξίες, καθώς αυτό το θέμα δεν είναι ζήτημα τοπικού ενδιαφέροντος, αλλά ζήτημα κρατικής φορολογίας.

Ειδικότερα, οι προσφεύγοντες ζητούσαν να ακυρωθεί η αποφαση του υφυπουργού Οικονομικών για τον ανακαθορισμό των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζομένων ακινήτων στην περιοχή τού Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.