Τρεις νέες δράσεις θα χρηματοδοτήσει ο ΣΕΒ στο πλαίσιο της κοινής εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει μαζί με το Alba Graduate Business School, The American College of Greece. Οι δράσεις είναι τριετούς διάρκειας και στοχεύουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων σε όλο το φάσμα του ανθρώπινου δυναμικού των ελληνικών επιχειρήσεων. Στις τρεις αυτές δράσεις ο ΣΕΒ αναλαμβάνει να καλύψει για τις επιχειρήσεις-μέλη του σημαντικό από το κόστος χρηματοδότησης, με στόχο να ωφεληθούν τουλάχιστον 500 στελέχη επιχειρήσεων. Οι δράσεις περιλαμβάνουν θεματικά workshops για ανώτερα/ανώτατα στελέχη, προγράμματα executive development για τα μεσαία στελέχη και προγράμματα Master"s και MBA του Alba για τα νεότερα στελέχη.