Δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων ύψους 625 εκατ. ευρώ διενεργεί την ερχόμενη Τετάρτη ο ΟΔΔΗΧ. Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους βασικούς διαπραγματευτές αγοράς στην ΗΔΑΤ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας τους.
Επίσης, βάσει του κανονισμού των βασικών διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών. Παράλληλα με τη δημοπρασία, το υπουργείο Οικονομικών παρέχει τη δυνατότητα σε ιδιώτες να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους οι οποίοι θα αποκτηθούν είτε μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε τράπεζα ή χρηματιστηριακή εταιρεία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 ευρώ είτε εντός 5 εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία διακανονισμού, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 15 Ιουνίου, για απεριόριστα ποσά αλλά στην τιμή που καθορίζουν οι τράπεζες και οι χρηματιστηριακές εταιρείες.