Πέντε είναι οι «μνηστήρες» που θα διεκδικήσουν την απόκτηση του 50,01% των Ελληνικών Πετρελαίων.
Η διαδικασία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος ολοκληρώθηκε και φάκελο υπέβαλαν εμπρόθεσμα τα ακόλουθα πέντε επενδυτικά σχήματα:

Oπως ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ, πρόκειται για τα εξής επενδυτικά σχήματα (με αλφαβητική σειρά):
1. Alrai Group Holdings Limited
2. Carbon Asset Μanagement DWC-LLC και Alshaheen Group S.A. (σε κοινοπραξία)
3. Gupta Family Group Alliance
4. Glencore Energy UK LTD
5. Vitol Holding B.V.

Υπενθυμίζεται ότι το πλειοψηφικό πακέτο των ΕΛΠΕ προσφέρεται προς πώληση από το ΤΑΙΠΕΔ και την Paneuropean Oil and Industrial Holdings S..
Οι σύμβουλοι αξιοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ, αφού αξιολογήσουν τις υποβληθείσες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, θα υποβάλουν την εισήγησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού στο τέλος της οποίας θα ζητηθούν δεσμευτικές προσφορές.