Οι βέλτιστες πρακτικές και τα καινοτόμα εργαλεία που έχουν υιοθετηθεί από τους Ενεργειακούς Συνεταιρισμούς (REScoops) στην Ευρώπη για τη διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας, ήταν στο επίκεντρο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας ( ΚΕΔΕ). Η εκδήλωση με τίτλο
«Ενεργειακές Κοινότητες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας REScoop Plus», ήταν υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και διοργανώθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης, με τη συνεργασία της REScoop.eu (Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας για τους συνεταιρισμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας).

 Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η προώθηση του ″συνεταιριστικού″ μοντέλου στον τομέα της ενέργειας και την ανάλυση των προοπτικών που ανακύπτουν για τη δημιουργία νέων Ενεργειακών Κοινοτήτων στην Ελλάδα λόγω του πρόσφατου Νόμου 4513/2018. Επίσης η ανάδειξη του ρόλου των Ενεργειακών Συνεταιρισμών στην Ευρώπη ως βασικός πυλώνας για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και την εφαρμογή μέτρων Ενεργειακής Απόδοσης.

Ακόμη , η ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών από τη λειτουργία των Ενεργειακών Συνεταιρισμών στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τον καθηγητή Θεοχάρη Τσούτσο, διευθυντή του εργαστήριου Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων, η συμμετοχή σε ενεργειακό συνεταιρισμό οδηγεί σε εξοικονόμηση που ξεπερνά το 20% στα νοικοκυριά. «Επιπλέον έχει διαπιστωθεί ότι η εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης της ενεργειακής κατανάλωσης μειώνει την κατανάλωση τουλάχιστον 35%», τόνισε. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι « η Αυτοδιοίκηση μπορεί και πρέπει να έχει καταλυτικό ρόλο στη διαδικασία σύστασης και ανάπτυξης ενεργειακών κοινοτήτων».