Η ψήφιση του ανανεωμένου Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της ΕΡΤ από το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένεται σήμερα. Αλλά ήδη το προσχέδιο που δημοσιοποιήθηκε έχει προκαλέσει αντιδράσεις στη δημόσια συζήτηση. Οι επικρίσεις εστιάζονται στα «προνόμια» για όσους απασχολούνται εκτός Ραδιομεγάρου, παράλληλα με σειρά διατάξεων που επιλύουν προβλήματα στη λειτουργία της ΕΡΤ. Σύμφωνα με τις αλλαγές:
1. Οι ώρες λειτουργίας της εταιρείας μειώνονται σε 7 1/2 ημερησίως. Παράλληλα, προτείνεται η καθιέρωση αργίας της 26ης Ιουλίους, ημέρα εορτασμού της Αγίας Παρασκευής, πολιούχου της περιοχής όπου εδράζει η εταιρεία, αλλά και η 29η Απριλίου, ημέρα όπου ψηφίστηκε ο νέος νόμος για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ. Αν και οι ημιαργίες έχουν καταργηθεί στον δημόσιο τομέα, ο κανονισμός της ΕΡΤ επαναφέρει τέσσερις.
2. Οι ημέρες της κανονικής αδείας των υπαλλήλων από τις 26 για το Δημόσιο αυξάνονται σε 30 ενώ την ημέρα της ονομαστικής τους εορτής δικαιούνται ειδική άδεια τεσσάρων ωρών.
3. Τη στιγμή που ο νόμος προβλέπει μόνο ένα, «Πέντε (5) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της αντιπροσωπευτικότερης δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (ΠΟΣΠΕΡΤ), από τα οποία απαραίτητα τα δύο (2) πρέπει να είναι ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας, δικαιούνται απαλλαγής από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Ο προσδιορισμός των τριών μελών που δικαιούνται της άνω απαλλαγής γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της αντιπροσωπευτικότερης δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (ΠΟΣΠΕΡΤ)», όπως αναφέρεται στο προσχέδιο. Ακόμη, οι πρόεδροι, αντιπρόεδροι και γενικοί γραμματείς των πρωτοβάθμιων σωματείων μελών της ΠΟΣΠΕΡΤ έχουν 3 έως 5 πρόσθετες ημέρες άδειας μηνιαίως. Στο έργο της ΠΟΣΠΕΡΤ συνδράμουν επίσης τρεις υπάλληλοι που αποσπώνται στα γραφεία του οργάνου εντός του Ραδιομεγάρου, για τα οποία λαμβάνουν υλικοτεχνικές παροχές από την εταιρεία.
4. Οι συντονιστές και υπεύθυνοι έργου προβλέπεται να λάβουν επίδομα υποδιευθυντή και τμηματάρχη αντίστοιχα, παρόλο που σύμφωνα με τις μνημονιακές απαιτήσεις έως τώρα η συμμετοχή σε επιτροπές δεν αμειβόταν.
5. Οι συνθήκες εργασίας του προσωπικού της ΕΡΤ προκύπτουν πια από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που συνάπτονται μεταξύ ΕΡΤ και ΠΟΣΠΕΡΤ (αποβάλλοντας άλλα πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα όπως η ΕΣΗΕΑ που είναι αρμόδια για εκπροσώπηση των δημοσιογράφων). Η συγκεκριμένη διάταξη προκάλεσε και την έντονη αντίδραση της ΕΣΗΕΑ, η οποία με ανακοίνωση υπενθύμισε την αρμοδιότητά της στο ζήτημα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΣΠΕΡΤ. «Ολες αυτές οι διατάξεις αναφέρονταν στον παλιό Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της ΕΡΤ που ψηφίστηκε το 2007 και ίσχυσε έως το 2013»,  δηλώνει ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΕΡΤ Παναγιώτης Καλφαγιάννης στο «Νσυν». Για την προτεινόμενη αργία της 29ης Απριλίου διευκρινίζει, ειδικότερα, πως «δεν πρόκειται για αργία αλλά για ημέρα μνήμης και εορτασμού ενώ η αργία της Αγίας Παρασκευής προβλέπεται από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και υπήρχε στην ΕΡΤ αλλά δεν τονιζόταν. Μιας και η εταιρεία έχει γραφεία και εγκαταστάσεις σε άλλες περιοχές όπως η Μουρούζη, οπότε θα έπρεπε να έχουν αργία τον πολιούχο της περιοχής αυτής, τώρα εναρμονίζεται και ισχύει για όλους η συγκεκριμένη και μόνο αργία».
Ως προς το ωράριο ισχυρίζεται πως ο καθαρός χρόνος εργασίας των υπαλλήλων ήταν και παλιότερα 7 1/2 ώρες μαζί με μισή ώρα διάλειμμα και τώρα προτείνει «ένα ωράριο που να είναι 7 1/2 ώρες χωρίς διάλειμμα και το διάλειμμα αυτό να μεταφέρεται στο τέλος του ωραρίου». Ως προς τις άδειες υπενθυμίζει πως επανέρχεται το καθεστώς που προέβλεπε ο Κανονισμός του 2007, με τις 31 ημέρες στους δημοσιογράφους και 30 στους υπόλοιπους. Το ίδιο ισχύει και για τις απουσίες λόγω συνδικαλιστικών υποχρεώσεων που προβλέπονταν στον παλιό Κανονισμό.  «Τώρα ζητήσαμε από τη διοίκηση να αφαιρέσει το δικαίωμα επιδομάτων που είχε το ΔΣ της ΠΟΣΠΕΡΤ αλλά αρνηθήκαμε να εισπράξουμε με δήλωσή μας» καταλήγει, ενώ δηλώνει ότι δεν πρόκειται να υπογράψει τον ανανεωμένο Κανονισμό,«επειδή δεν υπάρχει συλλογική σύμβαση εργασίας».