Στις 25 Μαΐου λήγει φέτος το διδακτικό έτος στα Λύκεια, ενώ θα ακολουθήσουν οι προαγωγικές για τη Β" και την Γ" τάξη από την Τρίτη 29 Μαΐου 2018 έως την Πέμπτη 14 Ιουνίου. Το αναλυτικό πρόγραμμα ορίζεται από τον σύλλογο των διδασκόντων και θα ανακοινωθεί τουλάχιστον πέντε μέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων. Στα γυμνάσια τα μαθήματα θα λήξουν στις 31 Μαΐου 2018 και οι γραπτές ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις διεξάγονται από την Παρασκευή 1 Ιουνίου έως την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018. Οι εξετάσεις για μαθητές που απουσίαζαν δικαιολογημένα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018.