Το υπουργείο Εθνικής Αμυνας διόρθωσε χθες την προκήρυξή του για τις Στρατιωτικές Σχολές που ζητούσε βεβαίωση λυκείου με αναγραφή της διαγωγής των υποψηφίων. Στην αρχική προκήρυξη που εξέδωσε για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές καλούσε τους υποψηφίους, ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα καταθέσουν μέχρι 10 Μαΐου, να συμπεριλάβουν και βεβαίωση που θα αναφέρει τη διαγωγή του μαθητή με ημερομηνία, σφραγίδα λυκείου και υπογραφή λυκειάρχη. Ωστόσο το υπουργείο Παιδείας έχει καταργήσει την αναγραφή της διαγωγής σε κάθε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών. Ο χαρακτηρισμός της αγωγής (που έγινε «εξαιρετική», «καλή» και «μεμπτή» από κοσμία) θα χρησιμοποιείται στο σχολείο για παιδαγωγικούς λόγους, αλλά δεν θα αναγράφεται στους τίτλους σπουδών των μαθητών.