Οπλο στα χέρια της κυβέρνησης για να μην έρθει νωρίτερα η μείωση στο αφορολόγητο, αποτελούν τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ με βάση τα στοιχεία της Eurostat για το πλεόνασμα.
Συγκεκριμένα, το 2017 το πρωτογενές αποτέλεσμα με βάση τον κανονισμό διαμορφώθηκε σε 4% του ΑΕΠ, όταν ο στόχος του προγράμματος αφορούσε σε πλεόνασμα 1,75% του ΑΕΠ.
Σε απόλυτους αριθμούς το πρωτογενές πλεόνασμα γενικής κυβέρνησης ανήλθε πέρυσι σε 7,080 δισ. ευρώ έναντι 6,709 δισ. ευρώ το 2016, ενώ στο ίδιο διάστημα, το δημόσιο χρέος μειώθηκε ως ποσοστό του ΑΕΠ από 180,8% σε 178,6% αλλά αυξήθηκε σε απόλυτα μεγέθη από 315,009 δισ. ευρώ σε 317,407 δισ. ευρώ. Το ΑΕΠ διαμορφώθηκε πέρυσι σε 177,335 δισ. ευρώ έναντι 174,199 δισ. ευρώ το 2016.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα έσοδα γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκαν σε 86,77 δισ. ευρώ, οριακά μικρότερα του 2016, οπότε ήταν 87,36 δισ. ευρώ, ενώ οι δαπάνες κινήθηκαν στα 85,322 δισ. ευρώ και ήταν λιγότερες αυτών του 2016 (86,271 δισ. ευρώ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα πρέπει να επιτύχει πρωτογενές πλεόνασμα 1,75% του ΑΕΠ το 2017 και 3,5% το 2018 και την επόμενη χρονιά.  Για φέτος, το ΔΝΤ θεωρεί ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα είναι 2,9% του ΑΕΠ έναντι στόχου 3,5% του ΑΕΠ , χωρίς όμως να ζητά πρόσθετα μέτρα.

Το υψηλότερο πλεόνασμα οφείλεται κυρίως στα αυξημένα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές, τα υψηλότερα έσοδα από τη φορολογία αλλά και το ψαλίδι στις δαπάνες. Η κυβέρνηση έχει μειώσει δραματικά το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, έχει κρατήσει χρήματα με τα οποία έπρεπε να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του ενώ η υπερφορολόγηση φέρνει μεν έσοδα στα ταμεία του κράτους, αυξάνει δε όσους έχουν οφειλές στην εφορία.