Διατηρείται το θετικό κλίμα για τις ελληνικές εξαγωγές. Σύμφωνα με ανάλυση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), στο διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2018 οι εξαγωγές  αυξήθηκαν κατά 16,5% και ανήλθαν σε 4,95 δισ. ευρώ από 4,25 δισ. ευρώ, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή αυξήθηκαν στα 3,39 δισ. ευρώ από 2,91 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 483,9 εκατ. ευρώ ή κατά 16,6%. Οι εισαγωγές στο διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου ενισχύθηκαν οριακά κατά 0,2%, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 8,65 δισ. ευρώ έναντι 8,63  δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2017. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές μειώθηκαν στα 6,26 δισ. ευρώ από 6,61 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 353,2 εκατ. ευρώ ή κατά -5,3%. Το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε σημαντικά το πρώτο δίμηνο του 2018 κατά 15,5%, στα 3,71 δισ. ευρώ από 4,38 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2017.