1. Τι είναι το ηλεκτρονικό παράβολο (e-παράβολο);
Το e-παράβολο είναι μια εφαρμογή έκδοσης παραβόλων μέσω Διαδικτύου, τα οποία σταδιακά θα αντικαταστήσουν όλα τα έντυπα παράβολα που χρησιμοποιούνται σήμερα.
2. Πώς εκδίδω και χρησιμοποιώ ένα e-παράβολο;
Θα προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:
α) Δημιουργία e-παραβόλου. Συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση μοναδικού κωδικού αριθμού παραβόλου.
β) Πληρωμή e-παραβόλου. Με χρήση του μοναδικού κωδικού αριθμού παραβόλου, η πληρωμή γίνεται στις τράπεζες και στα ΕΛΤΑ ή με τη χρήση πιστωτικής / χρεωστικής / προπληρωμένης κάρτας μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ.
γ) Κατάθεση e-παραβόλου στον φορέα. Κατάθεση – χρησιμοποίηση του e- παραβόλου στον φορέα για τον οποίο έχει εκδοθεί.
3. Πρέπει να έχω κωδικούς για το Taxisnet για να εκδώσω e-παράβολο;
Οχι, παράβολο μπορείτε να εκδώσετε και ως μη πιστοποιημένος χρήστης του Taxisnet. Δεν μπορείτε όμως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσής του να το αναζητήσετε, να το επανεμφανίσετε, να το επανεκτυπώσετε ή να κάνετε μεταβολή του πεδίου ΙΒΑΝ, διότι απαιτείται η χρήση κωδικών Taxisnet. Εάν θελήσετε να κάνετε μία από τις παραπάνω ενέργειες, θα πρέπει να πιστοποιηθείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Taxisnet μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ και στη συνέχεια να εισέλθετε στην ηλεκτρονική εφαρμογή e-παράβολο.
4. Εάν δεν έχω ΑΦΜ, μπορώ να εκδώσω e-παράβολο;
Ναι, αλλά εάν δεν χρησιμοποιηθεί το παράβολο, δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής της χρηματικής του αξίας. Επίσης, στην ηλεκτρονική αίτηση έκδοσης του παραβόλου θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσετε το μητρώνυμο, την ημερομηνία γέννησης και τον τόπο γέννησης.
5. Πρέπει να δηλώσω υποχρεωτικά Αριθμό Λογαριασμού Τράπεζας (IBAN);
Η συμπλήρωσή του είναι αναγκαία σε περίπτωση που προκύψει επιστροφή χρημάτων. Στην περίπτωση που ο IBAN δεν έχει δηλωθεί κατά την έκδοση του e-παραβόλου, μπορείτε να τον συμπληρώσετε εκ των υστέρων, πριν από το Αίτημα Επιστροφής Χρημάτων.
6. Μπορώ να μεταβάλω τα στοιχεία του e-παραβόλου μετά την έκδοσή του;
Οχι, εκτός από την περίπτωση μεταβολής του πεδίου του ΙΒΑΝ. Η δυνατότητα αυτή δίνεται μόνο σε πιστοποιημένους χρήστες του Taxisnet.
7. Μπορώ να εκδώσω παράβολο για λογαριασμό τρίτου; Ποιον ΑΦΜ χρησιμοποιώ;
Ναι, γράφοντας τον ΑΦΜ και τα στοιχεία τού αιτούντος το παράβολο. Εάν εισέλθετε ως πιστοποιημένος χρήστης, θα πρέπει να αλλάξετε τα προσυμπληρωμένα προσωπικά σας στοιχεία (ΑΦΜ, επώνυμο κ.λπ.) που εμφανίζονται, με αυτά του αιτούντος το παράβολο.
8. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα, από την ημερομηνία πληρωμής ενός e-παραβόλου, για το οποίο μπορώ να το χρησιμοποιήσω; Το e-παράβολο έχει ημερομηνία λήξης;
Το e-παράβολο δεν έχει ημερομηνία λήξης και ισχύει εφόσον δεν υπάρχουν αλλαγές από τον φορέα για τον οποίο έχει εκδοθεί (π.χ. κατάργησή του, αλλαγή του χρηματικού αντιτίμου κ.λπ.).
9. Τι ποσό συμπληρώνω για έκδοση e-παραβόλου μεταβλητής αξίας;
Θα πρέπει να προηγηθούν επικοινωνία και ενημέρωση από τον φορέα στον οποίο θα κατατεθεί το παράβολο.
10. Με ποιον τρόπο πληρώνω ένα e-παράβολο και πόσο άμεσα μπορώ να το χρησιμοποιήσω;
Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άμεσα ένα e-παράβολο, το πληρώνετε σε κατάστημα ή ηλεκτρονικά (web banking, phone banking) στις τράπεζες ή με πιστωτική / χρεωστική / προπληρωμένη κάρτα. Η πληρωμή μπορεί να γίνει και  στα ΕΛΤΑ, αλλά σε αυτή την περίπτωση θα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε έπειτα από μία – δύο εργάσιμες ημέρες.
11. Υπάρχει πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση (προμήθεια) κατά την πληρωμή του e-παραβόλου;
Οχι, δεν υπάρχει καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση και δεν απαιτείται η τήρηση λογαριασμού στην τράπεζα που θα επιλέξετε για να το πληρώσετε.
12. Πόσες μέρες έχω προθεσμία για να πληρώσω ένα e-παράβολο μετά την έκδοσή του;
Κατά την έκδοσή του ορίζεται και αναγράφεται καταληκτική ημερομηνία πληρωμής.
13. Πώς μπορώ να αιτηθώ επιστροφής χρημάτων για e-παράβολο που δεν έχω χρησιμοποιήσει;
Υποβάλλετε Αίτημα Επιστροφής Χρημάτων μέσα από την εφαρμογή του e-παραβόλου και στη συνέχεια τα χρήματα πιστώνονται στον τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) που έχετε δηλώσει. Στην περίπτωση που ο IBAN δεν έχει δηλωθεί κατά την έκδοση, μπορείτε να τον συμπληρώσετε εκ των υστέρων, πριν από το Αίτημα Επιστροφής Χρημάτων. Η δυνατότητα αυτή δίνεται μόνο σε πιστοποιημένους χρήστες του Taxisnet. Για τους μη πιστοποιημένους χρήστες υπάρχει μόνο η δυνατότητα αίτησης επιστροφής χρημάτων από τον φορέα. Εάν υπάρχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, το ποσό επιστροφής συμψηφίζεται.
14. Ο φορέας στον οποίο έχει κατατεθεί ένα πληρωμένο e-παράβολο επιστρέφει τα χρήματα στην περίπτωση που αυτό δεν έχει χρησιμοποιηθεί;
Ο αρμόδιος φορέας, έπειτα από έλεγχο, υποβάλλει Αίτημα Επιστροφής Χρημάτων στην εφαρμογή e-παράβολο, αιτιολογώντας την επιστροφή.
15. Εχω εκδώσει και πληρώσει ένα e-παράβολο χωρίς να συμπληρώσω τον ΑΦΜ μου και δεν το έχω χρησιμοποιήσει. Πώς μπορώ να αιτηθώ επιστροφής της χρηματικής του αξίας;
Βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται από τον εκάστοτε φορέα, είναι δυνατή η επιστροφή ηλεκτρονικού παραβόλου που εκδόθηκε χωρίς ΑΦΜ. Θα πρέπει να προσκομίσετε τον ΑΦΜ σας στον αρμόδιο φορέα ή εάν δεν διαθέτετε ΑΦΜ, πρέπει να εκδώσετε από τη ΔΟΥ. Ο φορέας, αφού ταυτοποιήσει τον ΑΦΜ με τα στοιχεία σας, θα υποβάλει Αίτημα Επιστροφής Χρημάτων.
16. Πώς χρησιμοποιώ το e-παράβολο στον φορέα για τον οποίο το έχω εκδώσει;
Αφού έχετε εκδώσει και πληρώσει το e-παράβολο, στη συνέχεια το καταθέτετε στον φορέα. Γίνεται ταυτοποίηση του μοναδικού κωδικού αριθμού του παραβόλου και στη συνέχεια ο υπάλληλος του φορέα δεσμεύει το e-παράβολο προς χρήση. Μερικοί φορείς ζητούν την προσκόμιση της εκτύπωσης του παραβόλου.
17. Πού μπορώ να απευθυνθώ όταν ο φορέας για τον οποίο έχω εκδώσει ένα e- παράβολο δεν έχει ενημερωθεί για την πληρωμή του;
Για οποιοδήποτε πρόβλημα συναλλαγής πληρωμών επικοινωνήστε με την τράπεζα στην οποία το πληρώσατε ή απευθυνθείτε στο τηλεφωνικό κέντρο 213-1621.000.
18. Μπορώ να ακυρώσω ένα e-παράβολο που έχω δημιουργήσει και δεν έχω χρησιμοποιήσει;
Οχι, δεν ακυρώνεται το e-παράβολο. Το απλήρωτο παράβολο ακυρώνεται αυτόματα μετά την καταληκτική του ημερομηνία, ενώ για το πληρωμένο e-παράβολο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί μπορεί να γίνει Αίτημα Επιστροφής Χρημάτων μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή e-παράβολο.