Υπερκαλύφθηκε πάνω από δύο φορές η ζήτηση του ομολογιακού δανείου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, όπως ανακοίνωσαν οι ανάδοχοι της έκδοσης.
Πιο συγκεκριμένα, οι εγγραφές για προσφορές ανήλθαν στα 249,2 εκατ. ευρώ κι ενώ ο κατασκευαστικός όμιλος ζητούσε 120 εκατ. Παράλληλα σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις της αγοράς διαμορφώθηκε το επιτόκιο του επταετούς ομολόγου το οποίο κλείδωσε στο 3,95%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αγορά έδινε ως εύρος διαμόρφωσης του από 4,2% έως 4,4%.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζήτηση των ομολογιών προήλθε κατά κύριο λόγο από ιδιώτες επενδυτές, γεγονός που δείχνει την εμπιστοσύνη τους στον κατασκευαστικό και ενεργειακό όμιλο.
Τα αντληθέντα κεφάλαια θα κατευθυνθούν για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος και την αναχρηματοδότηση μέρους του δανεισμού.
Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς για την έκδοση του ομολογιακού που θα διαπραγματευτεί στην κατηγορία τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι οι Εθνική Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, ALPHA BANK, Τράπεζα Πειραιώς και Eurobank. Οπως ανακοίνωσαν διατέθηκαν συνολικά 120.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη, με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους 120 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα πάντα με την ίδια ανακοίνωση, «η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά ανήλθε σε 249,2 εκατ. ευρώ. Η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 3,95% και το επιτόκιό τους σε 3,95%».
Ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά τη διάρκεια της κρίσης επένδυσε 2 δισ. ευρώ και απασχολεί 5.000 εργαζόμενους σε 16 χώρες. Οι δραστηριότητές του τον έχουν φέρει σε ηγετική θέση στους τομείς των Υποδομών & Παραχωρήσεων, των Ιδιωτικών Εργων, της Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες και Θερμικές Πηγές, καθώς και σε ισχυρή παρουσία στους τομείς των Εργων Περιβάλλοντος, των Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων και της Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακινήτων. Επιπλέον παρουσιάζει εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα παρά την πολυετή κρίση που έπληξε καίρια τη χώρα και δυσανάλογα πολλούς από τους βασικούς κλάδους στους οποίους δραστηριοποιείται.
Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανέρχεται στα 1,8 δισ. ευρώ, χωρίς να συμπεριληφθούν οι νέες συμβάσεις ύψους 1,3 δισ. ευρώ, ενώ μέσω της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ καθίσταται στον μεγαλύτερο επενδυτή σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η τελευταία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει εγκαταστάσεις ΑΠΕ συνολικής ισχύος 1,2 GW.
Οι υψηλές επιδόσεις του ομίλου οφείλονται στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του, στην ισχυρή τεχνογνωσία και αποτελεσματικότητά του και στη μακροπρόθεσμη στρατηγική που υλοποιεί με συνέπεια και η οποία εστιάζεται στην εξασφάλιση σταθερών και ανεξάρτητων μεταξύ τους ροών εσόδων σε βάθος δεκαετιών. Τα έσοδα προέρχονται από υποδομές (παραχωρήσεις μεγάλων αυτοκινητόδρομων, αεροδρομίων κ.ά.), έργα περιβάλλοντος, μεγάλα ενεργειακά έργα (π.χ. αιολικά πάρκα, έργα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας) κ.ά.