Στο 8,45% του ΑΕΠ ανήλθε το 2016 η συνολική χρηματοδότηση για τις δαπάνες υγείας από 8,19% του ΑΕΠ έναν χρόνο νωρίτερα. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η συνολική δημόσια χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας ήταν αυξημένη κατά 7,3% το 2016 την ώρα που η συνολική ιδιωτική χρηματοδότηση μειώθηκε κατά 2,4%. Στο πλαίσιο αυτό η συμβολή του δημόσιου τομέα στη συνολική χρηματοδότηση αυξήθηκε στο 61,3% το 2016 από 58,3% έναν χρόνο νωρίτερα. Αντιστοίχως, η συμβολή του ιδιωτικού τομέα περιορίστηκε στο 38,2% από 39,9% το 2015.