Αύξηση 80,7% στα καθαρά κέρδη ανακοίνωσε η ΕΥΔΑΠ για το 2017, στα 43,5 εκατ. ευρώ έναντι 24,1 εκατ. το 2016. Η εταιρεία ανακοίνωσε παράλληλα την αύξηση του προτεινόμενου μερίσματος κατά 81,8% σε 0,20 ευρώ ανά μετοχή. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της ΕΥΔΑΠ, διαμορφώθηκε στα 327,3 εκατ. από 328,8 εκατ. το 2016 παρουσιάζοντας οριακή μείωση κατά 1,5 εκατ. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 25,2 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα 66,5 εκατ., από 41,3 εκατ. το 2016 ενώ τα κέρδη μετά φόρων παρουσίασαν επίσης σημαντική αύξηση από 24,1 εκατ. σε 43,5 εκατ. ευρώ.