Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό ζητούν οι εκπρόσωποι 4 μεγάλων επιστημονικών ενώσεων της χώρας, καταγγέλλοντας το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για «προχειρότητα, αδυναμία όχι μεταρρύθμισης αλλά ακόμη και διαρρύθμισης των υπαρκτών παθογενειών του εκπαιδευτικού συστήματος και ενδεχομένως και εξυπηρέτηση στερεοτυπικών αντιλήψεων για τη γνώση». Οσο για τις δομές της εκπαίδευσης και την αξιολόγηση των στελεχών, οι ενώσεις βιοεπιστημόνων, γεωλόγων, φυσικών και χημικών αναφέρουν ότι «η εκπαίδευση είναι εξαιρετικά πολύπλοκη και πολυπαραγοντική υπόθεση για να αποτελεί πεδίο πειραματισμού και λήψης αποφάσεων από ανθρώπους οι οποίοι είτε δεν είναι σχετικοί με τα επιστημονικά αντικείμενα τα οποία διαχειρίζονται είτε, λόγω της βαθμίδας της εκπαίδευσης την οποία ο καθένας υπηρετεί, έχουν διαφορετική αντίληψη για τη διαχείριση των επιστημονικών αντικειμένων στο λύκειο».