Προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων για την ενίσχυση των καταστημάτων της αναζητά η εταιρεία καταστημάτων Bazaar ΑΕ.
Ειδικότερα, αναζητά, υπαλλήλους για τα τμήματα των αλλαντικών, του κρεοπωλείου, ταμίες, επιθεωρητές καταστημάτων αλλά και πωλητές, για τα καταστήματα της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Ηρακλείου Κρήτης.
Αντίστοιχη προϋπηρεσία θα πρέπει να έχουν οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις των υπαλλήλων στα τμήματα αλλαντικών και κρεοπωλείου.
Για τις θέσεις των ταμιών οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου και να έχουν βασικές γνώσεις Η/Υ. Θα πρέπει να έχουν ηλικία έως 40 ετών, ενώ θα συνεκτιμηθεί τυχόν προηγούμενη εμπειρία στον χώρο του εμπορίου. Οσοι προσληφθούν θα εργάζονται σε πλήρη ή μερική απασχόληση αναλαμβάνοντας βάρδιες.
Για τις θέσεις των επιθεωρητών οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής, γνώση MS Office και να γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα.
Απαραίτητη για τη θέση θεωρείται η αντίστοιχη προϋπηρεσία, ενώ οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες διαχείρισης πελατών.
Προϋπηρεσία στις πωλήσεις θα πρέπει να έχουν οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πωλητών, καθώς και πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής.
Για τις θέσεις των πωλητών και επιθεωρητών η εταιρεία τους παρέχει μέσο μεταφοράς και έξοδα μετακίνησης. Επιπλέον τους παρέχει πλήρες και ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών με σταθερό μηνιαίο μισθό και bonus, για τους πωλητές ανάλογα με τις πωλήσεις.
Βιογραφικά σημειώματα θα γίνονται δεκτά μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας http://www.bazaarsm.gr/content/160/theseis-ergasias