Θέσεις πρακτικής άσκησης στο τμήμα Λογιστηρίου και στο τεχνικό τμήμα προσφέρει η εταιρεία Praktiker Hellas ΑΕ.
Ταυτόχρονα αναζητά πωλητές για το κατάστημα της Ανθούσας Αττικής καθώς και έναν χειριστή κλαρκ – υπάλληλο αποθήκης για το κατάστημα στον Βόλο.
Ειδικότερα η εταιρεία αναζητά για το τμήμα του Λογιστηρίου τελειόφοιτους/ τελειόφοιτες Τμήματος Λογιστικής, Χρηματοοικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων. Για το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας η εταιρεία προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης σε τελειόφοιτους Τμήματος Δομικών Εργων/ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας.
Οι ενδιαφερόμενοι τόσο για το τμήμα του Λογιστηρίου όσο και για το τεχνικό τμήμα θα πρέπει να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και καλή γνώση Η/Υ. Επιπλέον θα πρέπει να έχουν ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και οργάνωσης, να επιδεικνύουν επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα, υπευθυνότητα και εστίαση στη λεπτομέρεια.
 Ειδικά στους υποψηφίους που θα απασχοληθούν στο τμήμα Λογιστηρίου δίνεται η δυνατότητα πρόσληψης με τη λήξη της πρακτικής άσκησης βάσει απόδοσης. Καλή γνώση αγγλικών και χρήσης Η/Υ θα πρέπει να έχουν οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να απασχοληθούν στις θέσεις των πωλητών καταστήματος.
Θα συνεκτιμηθούν σπουδές σε ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ, καθώς επίσης εργασιακή εμπειρία σε ανάλογη θέση. Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, πρόγραμμα ιδιωτικής νοσοκομειακής κάλυψης και εκπτώσεις προσωπικού, συνεχή εκπαίδευση και ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης.
Αναφορικά με τη θέση του χειριστή κλαρκ οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας χειριστή πετρελαιοκίνητου κλαρκ, να έχουν εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε ανάλογη θέση και ανεπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού εργασιών.
Οσοι προσληφθούν θα έχουν ως κύρια αρμοδιότητα τη διασφάλιση της ορθής παραλαβής και αποστολής εμπορευμάτων, αλλά και την εξασφάλιση της ορθής καταγραφής προϊόντων και κωδικοποίησής τους εφαρμόζοντας τις διαδικασίες που ορίζει η εταιρεία.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες, αλλά και για την υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων, μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της εταιρείας στη διεύθυνση https://www.praktiker.gr/Job-Positions.