Συνολικά 60 μηχανοδηγούς ανακοίνωσε ότι προτίθεται να προσλάβει το αμέσως επόμενο διάστημα η εταιρεία ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ για να καλύψει τις υπηρεσιακές ανάγκες της.  
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η οποία δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι υποψήφιοι πληρούν τα παρακάτω τυπικά προσόντα:
Είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Παράλληλα, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι υποψήφιοι είναι κάτοχοι πτυχίου τεχνικής κατεύθυνσης ή απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης τεχνικής κατεύθυνσης.
Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή από αυτές (σε αυτήν την περίπτωση είναι απαραίτητη η προσκόμιση του πιστοποιητικού Στρατολογίας).
Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι γεννημένοι/ες μετά την 31η Δεκεμβρίου 1988.
Οσοι υποβάλλουν αίτηση δεν πρέπει να έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα ή να διώκονται για κακούργημα ή πλημμέλημα, που συνεπάγεται στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων. Απαραίτητη κρίνεται η προσκόμιση Ποινικού Μητρώου.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση). Επιθυμητή είναι η γνώση της ιταλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 ή C2. Σημειώνεται ότι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ πωλήθηκε το 2017 στον ιταλικό όμιλο FSI.
Να είναι κάτοχοι πιστοποίησης γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Δηλαδή να έχουν λάβει πιστοποίηση ECDL ή ισότιμου τίτλου.
Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν πως η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε 23 ημέρες. Οπως ανακοίνωσε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, η υποβολή των αιτήσεων άρχισε την περασμένη Τετάρτη 14 Μαρτίου και αναμένεται να λήξει την Πέμπτη 5 Απριλίου (Μεγάλη Πέμπτη).  
Η κατάθεση των αιτήσεων, των βιογραφικών και όλων των απαραίτητων κατά περίπτωση δικαιολογητικών θα γίνει ηλεκτρονικά. Ετσι, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν εντός των οριζόμενων προθεσμιών τις αιτήσεις τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mixanodigoi@trainose.gr