Δύο προκηρύξεις για μόνιμες προσλήψεις είναι έτοιμες για δημοσίευση το αμέσως επόμενο διάστημα. Πρόκειται για συνολικά 788 μόνιμες προσλήψεις που αφορούν θέσεις Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ειδικότερα, πολύ σύντομα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να δημοσιευθεί η προκήρυξη του υπουργείου Δικαιοσύνης που αφορά 588 μόνιμες προσλήψεις στα σωφρονιστικά ιδρύματα της χώρας. Το εν λόγω αίτημα του υπουργείου έχει γίνει εδώ και αρκετό καιρό, ωστόσο η υλοποίησή του είχε πάρει αναβολή προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τη μεγάλη προκήρυξη 3Κ/2018 με τις 8.166 μόνιμες προσλήψεις στους ΟΤΑ.
Οπως όλα δείχνουν, οι θέσεις που θα καλυφθούν από υποψήφιους, οι οποίοι είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου, θα φτάσουν τις 576. Οι υπόλοιπες θα χωριστούν στις υπόλοιπες δύο εκπαιδευτικές βαθμίδες που θα ζητηθούν, αυτές της Πανεπιστημιακής και της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.  
Μεταξύ των ειδικοτήτων που πρόκειται να ζητηθούν στη νέα αυτή προκήρυξη για να απασχοληθεί σε φυλακές ανά την Ελλάδα θα είναι γιατροί, ψυχολόγοι, νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, υπάλληλοι φύλαξης, προσωπικό εξωτερικής φρούρησης, σωφρονιστικοί υπάλληλοι.
Είναι ενδεικτικό ότι εδώ και λίγες εβδομάδες έχει δημοσιευθεί απόφαση στη Διαύγεια, με την οποία η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας Θεανώ Φωτίου έχει καθορίσει τις θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν από τους «προστατευόμενους» του ΟΑΕΔ, όπως είναι οι πολύτεκνοι, οι τρίτεκνοι, τα τέκνα αυτών, άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% κ.ά.
Πιο συγκεκριμένα, ο συνολικός αριθμός των θέσεων εργασίας στην προκήρυξη του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα, τα οποία προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998, θα ανέλθει σε 45.
Πάντως, οι υποψήφιοι, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τις θέσεις των φυλάκων θα πρέπει:
Να είναι έλληνες πολίτες
Να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή Πτυχίου Β" κύκλου σπουδών ΤΕΕ ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της Ελλάδας ή του εξωτερικού
Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα, υψηλό βαθμό ετοιμότητας, ψυχραιμίας και αντίληψης, προσόντα, μάλιστα, που αναμένεται να διαπιστωθούν και από τις αρμόδιες Επιτροπές
Να μην έχουν καταδικασθεί για μία σειρά κακουργημάτων
Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
Διευκρινίζεται πως, σύμφωνα με πληροφορίες, στην προκήρυξη θα τεθεί όριο ηλικίας και αναστήματος.
Στο μεταξύ, το επόμενο διάστημα αναμένεται να εκδοθεί η προκήρυξη του υπουργείου Πολιτισμού, που θα αφορά τη μόνιμη πρόσληψη 200 υπαλλήλων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Η σχετική προκήρυξη, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι απίθανο να καθυστερήσει λίγο ακόμη και να δημοσιευθεί μέσα στο Μάιο. Βάσει της προκήρυξης πρόκειται να προσληφθούν δύο συγκεκριμένες ειδικότητες, αυτή των ημερήσιων φυλάκων αρχαιότητας και αυτή των νυχτοφυλάκων αρχαιοτήτων. Αναμένεται να προσληφθούν 120 ημερήσιοι φύλακες ΔΕ και 80 νυχτοφύλακες ΔΕ.