Ασχετο.
 Οι αβανταδόροι
στους παπατζήδες,
είχαν κάποιο μερτικό.
– Ομπσέρβερ