Πράσινο φως για τη μεταβίβαση της Olympic Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις (Olympic – Avis Greece) στην κοινοπραξία της Avis Budget Group με την Otokoç Otomotiv από την Τράπεζα Πειραιώς έδωσαν το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και η Ευρωπαϊκή Αρχή Ανταγωνισμού. Η τιμή εξαγοράς ανέρχεται 80,6 εκατ. ευρώ. Η Olympic Avis Greece είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων μισθώσεων αυτοκινήτου στην Ελλάδα εκμεταλλευόμενη τα εμπορικά σήματα της Avis, Budget και Payless. Το 2017 παρουσίασε έσοδα ύψους 170,4 εκατ. ευρώ με στόλο μεγαλύτερο από 32.000 οχήματα.