Πρόσθετη χρηματοδότηση, ύψους 3 δισ. ευρώ, για τους σύρους πρόσφυγες που φιλοξενούνται στην Τουρκία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή δρομολογεί την καταβολή της δεύτερης δόσης, ύψους 3 δισ. ευρώ, της Διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία, όπως προβλέπεται στη δήλωση ΕΕ – Τουρκίας. «Η ΕΕ ανταποκρίθηκε πλήρως στην υπόσχεσή της» τόνισε ο επίτροπος Μετανάστευσης Δημήτρης Αβραμόπουλος, σημειώνοντας ότι το πρώτο μέρος της Διευκόλυνσης, επίσης ύψους 3 δισ. ευρώ, διατέθηκε πλήρως στην Τουρκία, μέσω συμβάσεων, έως τα τέλη του 2017. «Στόχος της Επιτροπής είναι να διασφαλίσει ότι η πολύτιμη δουλειά αυτής της Διευκόλυνσης θα συνεχιστεί» τόνισε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.