Ιδιαίτερα θετικό ήταν το 2017 για τη Eurobank, καθώς πέτυχε βελτίωση των οργανικών αποτελεσμάτων της, ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της και της ρευστότητας, αλλά και μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων της κατά 2,5 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τον στόχο που είχε τεθεί. Οπως ανακοίνωσε χθες η διοίκηση της τράπεζας, ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων μειώθηκε από 46% το 2016 σε 42,6% το 2017, παρουσίασε καθαρά κέρδη 186 εκατ. ευρώ, ενώ ενίσχυσε παράλληλα και τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων κατά 5,4% έναντι του 2016, πετυχαίνοντας θετικό αποτέλεσμα για δεύτερη συνεχή χρήση. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά που είχαν οι θυγατρικές στο εξωτερικό, με τα καθαρά τους κέρδη να διαμορφώνονται το ίδιο διάστημα σε 130 εκατ. ευρώ.