Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην προκήρυξη 3Κ/2018 που αφορά στην πλήρωση συνολικά 8.166 μόνιμων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στους δήμους της χώρας.
Πρόκειται για 5.235 θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ο μεγαλύτερος όγκος θέσεων που προκηρύσσονται για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ Α" βαθμού, σε Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ. Είναι ενδεικτικό πως στην προκήρυξη 3Κ/2018 εκτός 5.235 θέσεις ΥΕ προκηρύσσονται 133 θέσεις ΠΕ, 84 θέσεις ΤΕ και 2.714 θέσεις ΔΕ.
Στη λίστα με τις ειδικότητες που προκηρύσσονται για τις θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων βοηθητικό προσωπικό γενικών καθηκόντων, βοηθητικό προσωπικό υδραυλικών, εργάτες καθαριότητας, οδοκαθαριστές, συνοδοί απορριμματοφόρων, εργάτες ηλεκτροφωτισμού, πλύντες κάδων, εργάτες ύδρευσης – άρδευσης και αλλαγής ηλεκτρικών λαμπτήρων, εργάτες καταμετρητές ύδρευσης, εργάτες ύδρευσης – αποχέτευσης, νυχτοφύλακες, θυρωροί, φύλακες, κλητήρες, προσωπικό καθαριότητας εξωτερικών χώρων καθώς και καταμετρητές – υδρομετρητές.
Οι υποψήφιοι για τις θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης θα πρέπει να κατέχουν απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980) ή άλλο ισότιμο τίτλο του εξωτερικού. Για κάποιες από τις θέσεις απαιτείται απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή άλλος ισότιμος τίτλος του εξωτερικού ή απολυτήριος τίτλος τριταξίου γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής Ισοδύναμος Απολυτήριος Τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. Σημειώνεται πως το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).
Υπενθυμίζεται πως οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής. Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε την Πέμπτη στις 8 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 23 Μαρτίου και ώρα 14:00.
Προσοχή! Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή την υπογεγραμμένη και  εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης, με όλα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Η διεύθυνση, στην οποία πρέπει να αποστείλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά είναι η εξής:

ΑΣΕΠ
Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2018
Τ. Θ. 14308
Αθήνα Τ. Κ. 11510
αναγράφοντας στο φάκελο την κατηγορία Υ. Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν.
Διευκρινίζεται πως η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης και εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης, με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της Τρίτης 27ης Μαρτίου 2018.
Θα πρέπει να τονιστεί πως για τις υπόλοιπες κατηγορίες εκπαίδευσης έχει ήδη ξεκινήσει η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Ειδικότερα, για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης η προθεσμία λήγει αύριο, Τρίτη 13 Μαρτίου και ώρα 14:00 ενώ για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – που ήταν και οι πρώτες θέσεις, για τις οποίες ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων – έληξε την περασμένη Παρασκευή 9 Μαρτίου.