Εγκρίθηκαν οι προσλήψεις ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην ΕΛΤΑ Ταχυμεταφορές ΑΕ. Πρόκειται για συνολικά 100 προσλήψεις ενώ σημειώνεται πως οι θέσεις θα είναι πλήρους απασχόλησης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της θυγατρικής εταιρείας των ΕΛΤΑ ενέκρινε, μάλιστα, και τις θέσεις εργασίας του προσωπικού παραγωγής ανά ειδικότητα, με βάση το πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα του ΕΟΠΠΕΠ και τον Κανονισμό Οργάνωσης και Εσωτερικής Λειτουργίας της Εταιρείας και το καθημερινά εκτελούμενο έργο που διαμορφώνεται από τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των πελατών.
Οι ειδικότητες που προβλέπονται στην προκήρυξη της ΕΛΤΑ Ταχυμεταφορές είναι:
– 20 πτυχιούχοι ΑΕΙ, συγκεκριμένων ειδικοτήτων – που πρόκειται να ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα – για πλήρη απασχόληση
– 80 διανομείς, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πλήρους απασχόλησης
Σύμφωνα, πάντως, με την ανακοίνωση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αναθέσει στο Διευθύνοντα Σύμβουλο το έργο που στόχο έχει την υπογραφή όλων των απαιτούμενων σχετικών εγγράφων για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού μέσω του ΑΣΕΠ.
Στο μεταξύ, δύο ακόμη προκηρύξεις είναι ανοιχτές για υποβολή αιτήσεων για εποχικό προσωπικό σε υπηρεσίες των ΕΛΤΑ ανά την Ελλάδα.
Ειδικότερα, τρία άτομα προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πρόκειται να προσληφθούν για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Καβάλας. Οι συμβάσεις είναι οχτάμηνης διάρκειας και πλήρους απασχόλησης. Πιο συγκεκριμένα, ζητούνται δύο άτομα εσωτερικής εκμετάλλευσης για τα ΕΛΤΑ Καβάλας και ένα άτομο εσωτερικής εκμετάλλευσης για τα ΕΛΤΑ Θάσου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν έως και σήμερα να υποβάλουν την αίτησή τους είτε ταχυδρομικά είτε αυτοπροσώπως στη διεύθυνση Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε., Κεντρικό Ταχυδρομικό Κατάστημα Καβάλας, Μ. Χρυσοστόμου 8, Καβάλα, ΤΚ 65001 (τηλ. 2510.223540).
Μία θέση διανομέα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας προκηρύσσουν τα ΕΛΤΑ για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες της εταιρείας που εδρεύουν στο Νομό Ευρυτανίας.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει σήμερα. Για υποβολή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: ΕΛΤΑ Α.Ε. – Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας, Παπαναστασίου 62, Τ.Κ. 41110 Λάρισα (τηλ: 2410.237381). Για υποβολή αυτοπροσώπως: Κεντρικό Κατάστημα Καρπενησίου, Αγ. Νικολάου 2, ΤΚ 36100, Καρπενήσι (τηλ: 22370.23542).