Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε χθες και μέχρι τις 20 Μαρτίου  το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο προβλέπεται μεταξύ άλλων η αύξηση του ποσοστού ανά φύλο σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 40% του συνολικού αριθμού των υποψηφίων για τις βουλευτικές εκλογές και ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 40% των υποψήφιων μελών του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου. Σημειώνεται πως μέχρι σήμερα είχε οριστεί η κατ" ελάχιστον συμμετοχή στο 1/3 από κάθε φύλο ως υποψηφίων στα ψηφοδέλτια για τις τοπικές και περιφερειακές εκλογές.