Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ ψήφισε χθες να συνεχιστούν οι έρευνες για να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν φαινόμενα ντάμπινγκ ή παροχής αθέμιτων επιδοτήσεων σε εισαγωγές συγκολλημένων χαλυβδοσωλήνων μεγάλης διαμέτρου από την Ελλάδα, τον Καναδά, την Κίνα, την Ινδία, τη Νότια Κορέα και την Τουρκία. Το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθεί εάν οι χώρες αυτές πωλούν σωλήνες στις ΗΠΑ σε τιμές κάτω από αυτές της αγοράς.