Σε προσλήψεις προσωπικού προχωρά το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε. (ΑΠΕ-ΜΠΕ Α.Ε). Σύμφωνα με την προκήρυξη:
Έχοντας υπόψη της: έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με Α.Π. ΔΙΠΑΑΔ/Φ. ΕΓΚΡ./22/41265 ΗΜΕΡ. 15/02/2018 με θέμα: έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης (1) Δημοσιογράφου -Εξειδικευμένου στην παραστατική δημοσιογραφία με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην ΑΠΕ-ΜΠΕ Α.Ε, προκηρύσσει πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.2 περ του Ν. 2190/94 όπως ισχύει, και τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 1 εδ β' του Π.Δ. 191/2008 « Ίδρυση και Καταστατικό του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων -Μακεδονικό Πρακτορείου Ειδήσεων (ΦΕΚ Α' 251/9-12/2008) με:

1)Προσόντα Επιλογής:
A) Να είναι μέλος της ένωσης Συντακτών
B) Αποδειγμένη εμπειρία (20) ετών στο χώρο του Τύπου, σε εφημερίδες, τηλεόραση, καθώς και σε πρακτορεία ειδήσεων πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο, στην σύνταξη ύλης, στον σχεδιασμό και υλοποίηση των δημοσιογραφικών θεμάτων σε γραφήματα για έντυπα ή ψηφιακή μορφή με γνώσεις σε Αε^ε, Illustrator photoshop in design 3d.

Θητεία.

Η σύμβαση είναι μονοετής. Γενικοί όροι και Επισημάνσεις
H προϋπηρεσία θα αποδεικνύεται με προσκόμιση στην ΑΠΕ-ΜΠΕ δείγματος των εργασιών από τα Μέσα που έχει εργασθεί ο υποψήφιος και με έγγραφα προηγούμενου εργοδότη καθώς και με βεβαιώσεις από τα ανάλογα ασφαλιστικά ταμεία (ώστε να αποδεικνύεται η 20ΕΤΗς εμπειρία) τα οποία θα αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις, τον σχεδιασμό και υλοποίηση infographics.
Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα παρέχει τις υπηρεσίες του/της στην εταιρεία σε ολόκληρο το νόμιμο ωράριο εργασίας ως δημοσιογράφος εξειδικευμένος στα infographics με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.
Επισημαίνεται ότι η επιλογή θα γίνει από την αρμόδια τριμελή επιτροπή αξιολόγησης που συστήθηκε στις 26/02/2018. απόφαση του Προέδρου-Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας κατ 'αρθρο 20 παρ. 1 περ. γ του ΠΔ 191/2008 μετά από συνέντευξη των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσληψης , συνεπώς δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατά την υποβολή του βιογραφικού.
Οι ενδιαφερόμενοι /ες καλούνται να υποβάλλουν το βιογράφικό τους από τις 28/02/2018 έως και τις 22/03/2018 στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων-Μακεδονικό στην οδό Τσόχα 36 στον 2ο όροφο (Γραμματεία Προέδρου).

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από