Αστυνομικός σταθμός πρόκειται να επαναλειτουργήσει στο νησί της Ψερίμου, γεγονός που αποτελούσε χρόνιο αίτημα των κατοίκων του νησιού και του δήμου Καλύμνου, στη διοικητική αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το νησί.

Σύμφωνα με το σχέδιο για την αναδιάταξη-αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας που βρίσκεται ήδη στη διαδικασία διαβούλευσης, προβλέπεται η λειτουργία αστυνομικού σταθμού στο νησί, γεγονός που προκάλεσε ιδιαίτερη ικανοποίηση. Ο αστυνομικός σταθμός της Ψερίμου θα υπάγεται στο αστυνομικό Τμήμα Καλύμνου.

Για την άμεση λειτουργία του αστυνομικού σταθμού και προκειμένου να μην υπάρξει θέμα στέγασής του, ο δήμος Καλύμνου θα παραχωρήσει ακίνητο ιδιοκτησίας του στην παραλία Ψερίμου, σύμφωνα με σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που πάρθηκε την Τρίτη.