Ο ΟΔΔΗΧ άντλησε την Τετάρτη 1,138 δισ. ευρώ από την έκδοση εξάμηνων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου (ΕΓΔ) για να αναχρηματοδοτήσει παλαιότερη έκδοση.

Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,97%, αμετάβλητη σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση. Το ποσό περιλαμβάνει μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 262,5 εκατ. ευρώ.

Ο συντελεστής κάλυψης διαμορφώθηκε στο 1,30, αμετάβλητος σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση τον Αύγουστο. Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 2α Σεπτεμβρίου.